سفر به گرجستان بلاگ

فعاليتها در هتل ادميرال و اطراف آن 0

هتل ادميرال در باتومي

 

 هتل بي همتاي ادميرال در بهترين مكان شهر باتومي، تنها ٥ دقيقه پياده روي تا ساحل و در مجاورت قسمت قديمي و سنتي و جذاب باتومي، واقع شده است. كه پس از بازسازي گسترده...